عدم تحمل 2

علل عدم تحمل گلوتن، به ویژه حساسیت به گلوتن غیر سلیاک، به طور کامل شناخته نشده است. با این حال، عوامل متعددی وجود دارد که ممکن است در ایجاد عدم تحمل گلوتن نقش داشته باشد:

  1. تغییرات در غلات غنی از گلوتن: یک توضیح احتمالی برای افزایش عدم تحمل گلوتن، تغییرات در خود غلات غنی از گلوتن است. سویه‌های گندم مدرن که از طریق تکنیک‌های هیبریداسیون تولید می‌شوند، دارای سطوح بالاتری از پروتئین‌های گلوتن محرک سلیاک و سطوح پایین‌تری از پروتئین‌های غیر محرک هستند[1]. این تغییرات در ترکیب گلوتن ممکن است به ایجاد عدم تحمل گلوتن کمک کند.
  2. استعداد ژنتیکی: مانند بیماری سلیاک، عدم تحمل گلوتن نیز ممکن است یک جزء ژنتیکی داشته باشد. برخی عوامل ژنتیکی ممکن است افراد را مستعد ایجاد پاسخ ایمنی به گلوتن کند [3].
  3. میکروبیوتای روده: ترکیب میکروبیوتای روده پیشنهاد شده است که در عدم تحمل گلوتن نقش دارد. تغییرات در میکروبیوتای روده ممکن است بر پاسخ ایمنی به گلوتن تأثیر بگذارد و به ایجاد علائم کمک کند[6].
  4. پاسخ ایمنی ذاتی: حساسیت به گلوتن غیر سلیاک با یک پاسخ ایمنی ذاتی در بیماران مشخص می شود که همراه با علائم گوارشی و غیر گوارشی رخ می دهد. این پاسخ ایمنی ممکن است با وجود گلوتن در رژیم غذایی تحریک شود[3].

توجه به این نکته مهم است که علل عدم تحمل گلوتن هنوز در حال تحقیق است و مطالعات بیشتری برای درک کامل مکانیسم های درگیر مورد نیاز است.

 

منابع:

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24524657/

[2] https://www.semanticscholar.org/paper/e4ad2343e8c542220d424f091333db830052d4d9

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7020197/

[4] https://www.semanticscholar.org/paper/7631ae7cd7a642e2791a8aba29f60da616d02f5f

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8746138/

[6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19222407/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *